Venujte 2%

Venujte 2% alebo až 3% OZ Spájanie generácií

SPÁJANIE GENERÁCIÍ
IČO: 50023471
IBAN: SK70 1111 0000 0013 7510 8004

Ďakujeme!

Fyzické osoby

 • Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.

          a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky                     odpracovali menej ako 40 hodín.

           b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v                         roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

 • daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 %  resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa na základe údajov o Občianskom združení Spájanie generácií. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % alebo 3 %, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie  doručte do 31. marca, prípadne do 30.6. aktuálneho roka (ak máte odklad)  na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Ďakujeme.

Právnické osoby

 • Môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur. Vypočítajte si vaše 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.
 • Poukázať 1 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. marca 2023) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • Poukázať 2 % z dane môžete ak ste: právnická osoba (firma), ktorá v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.marca 2023) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na  váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Zamestnanci

 • Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane 
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €. b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 • Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie – (onlinea vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
sk_SKSlovak